Publicaties‎ > ‎

Nieuwsbrief mei 2002


Deelname demonstratie Nederland Bekent Kleur 11 mei

Op zaterdag 11 mei zou de demonstratie ¨Geef racisme geen stem¨ plaatsvinden in Rotterdam. EARN had de organisatie, Nederland Bekent Kleur, toegezegd de demonstratie te ondersteunen. Iwan Leeuwin was namens EARN ook aanwezig op de persconferentie die maandag 6 mei in Nieuwspoort in Den Haag werd gegeven. Later die dag werd bekend dat Pim Fortuyn was doodgeschoten en de organisatie besloot daarom de demonstratie af te gelasten. Waarom wij in deze nieuwsbrief toch melding maken van de demonstratie is omdat de FNV heeft geweigerd de demonstratie te ondersteunen. Dit terwijl AbvaKabo (in de persoon van onder meer Ria Caljouw, Jenneke van Pijpen en Meindert van der Berg) gevraagd had dit wel te doen. Wij vinden dit een heel teleurstellende reactie van de FNV en willen via de diverse bondsraden dit nog aan de orde stellen.

Antwoord op onze brieven aan de bondsvoorzitters

Op onze brieven aan alle bondsvoorzitters waarin we ze verwijten geen tegengeluid te laten horen tegen het steeds toenemende aanzetten tot racisme en xenofobisme, hebben we in totaal zes reacties gekregen.

Hans van Duijn (voorzitter NPB) zegt zijn stem te laten horen in het eerstvolgende NPB- bondsblad.

Ton Heerts (voorzitter AFMP) leek het niet verstandig fors te reageren. ¨Je mengt je dan in een debat waar je elke dag wel ergens moet opduiken¨ waren zijn woorden.

Walter Dresscher (vice-voorzitter AOb) stelt dat de bond geen politieke organisatie is en hij geen reclame wil maken voor of tegen welke partij dan ook. Dit was ook niet door EARN gevraagd. Wij vroegen de bonden in onze brief om als maatschappelijke organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Hans de Vries (voorzitter Bondgenoten) gaat in op de verwijten die specifiek richting Bondgenoten werden gemaakt. Het beleid en het streven naar een meer kleurrijke organisatie is er wel zegt hij, het heeft alleen nog te weinig resultaat gehad. Interesse en actieve deelname vanuit de doelgroep vindt hij wel noodzakelijk en hij roept ons op om oplossingen hiervoor aan te dragen.

Jenneke Pijpen (secretaris AbvaKabo FNV) is het eens met wat EARN stelt en vindt een gezamenlijke reactie van de vakbeweging op de brief van EARN het meest op zijn plaats. Deze brief is inmiddels ontvangen en is erg verdedigend van toon.

Lodewijk de Waal geeft aan dat er wel degelijk in de media uitspraken zijn gedaan, maar dat deze niet voldoende impact hebben gehad. Hij zegt toe dat de FNV zich gaat beraden om dit te verbeteren: “Wij zullen trachten om ons nog duidelijker en prominenter te mengen in de maatschappelijke discussie”.

Naar ons idee had de demonstratie “Geef racisme geen stem” daar een mooie gelegenheid voor geweest. Verder konden ze onze opmerking over het verzuim in Durban niet erg waarderen. Al met al denken wij dat ze het signaal toch wel hebben begrepen, want in het laatste nummer van het AbvaKabo-blad Aaneen staat ineens een interview met de komende bondsvoorzitter Guus Huygevoort, die vindt dat Fortuyn er een puinhoop van maakt (dit interview is gepubliceerd vóór de moord op Fortuyn).

Vervolgactie: brief aan de lijsttrekkers en de media

Omdat we van de bondsvoorzitters geen bevredigend antwoord hebben gekregen, hebben we besloten tot een vervolgactie. We hebben de partijprogramma's van de politieke partijen vergeleken op hun standpunt over het bestrijden van racisme en in een brief aan alle lijsttrekkers hebben we om hun commentaar gevraagd. In een brief aan verschillende dagbladen, opinieweekbladen en actualiteitenprogramma's op televisie vragen we om aan de standpunten van de partijen aandacht te besteden. Een vergelijking van partijprogramma's op migranten- onderwerpen vind je op de website van het LBR .

TUC Black Workers' Conference 2002

Dit jaar zijn er drie EARN-kaderleden (Nelson Cid Jara, Jerry Chintoe en Kenneth Cuvalay) en twee medewerkers van FNV (Muriel Dalgliesh en Sinan Cengiz) naar Southport, Engeland afgereisd om de Black Workers' Conference van de TUC bij te wonen. Alle deelnemers waren erg positief over de conferentie, die dit jaar in het thema stond van het motto Pay Up for Black Workers, verwijzend naar een rapport dat tijdens de conferentie werd gepresenteerd. Uit dit rapport blijkt dat zwarte en Aziatische werknemers voor hetzelfde werk nog altijd slechter betaald worden dan hun blanke collega's. Een uitgebreid verslag van de conferentie is in de maak.

Conferentie EARN - TIE - TUC Black Workers for Justice Europe in november

Het ziet er steeds meer naar uit dat een lang gekoesterde wens van EARN in vervulling zal gaan: een conferentie van, voor en door migrantenkaderleden uit heel Europa om ervaringen en strategieën met betrekking tot racisme op de werkplek uit te wisselen. De conferentie zal waarschijnlijk plaatsvinden in het eerste weekend van november en er zullen zo'n vijftig migrantenkaderleden aan kunnen deelnemen. We lobbyen nog binnen onze bonden voor een financiële bijdrage aan deze conferentie.

Deelname kaderleden aan de CCEM

EARN heeft bij de CCEM (ContactCommissie Etnische Minderheden) gepleit voor uitbreiding van het aantal kaderleden. De CCEM is binnen de FNV het centrale platform waar migrantenzaken besproken worden. Officieel zitten hierin bestuurders van de verschillende bonden die migrantenzaken in hun portefeuille hebben en ook kaderleden van verschillende bonden. Lange tijd heeft er maar één kaderlid meegedraaid in de CCEM en daarom had men liever helemaal geen aanwezigheid van kaderleden meer. EARN vindt de CCEM een belangrijk platform binnen de FNV en vindt deelname van kaderleden hierbinnen daarom erg belangrijk. Inmiddels is afgesproken dat het aantal kaderleden wordt uitgebreid: voor NPB Jerry Chintoe, voor AbvaKabo Kenneth Cuvalay, voor Bondgenoten blijft dit Nelson Cid Jara, voor de Vrouwenbond is nog niet bekend welk kaderlid zal deelnemen.

Projectvoorstel EQUAL bij AbvaKabo

Eind vorig jaar heeft EARN bij de FNV een projectvoorstel ingediend binnen het EU programma EQUAL (een subsidieregeling gericht op het creëren van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt). De FNV heeft dit voorstel zonder ons medeweten ingrijpend veranderd en ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het projectvoorstel van de FNV is inmiddels afgewezen. Ons oorspronkelijke voorstel, waarin sterk de nadruk ligt op het ontwikkelen van instrumenten voor migrantenkaderleden bij het bestrijden van racisme op de werkvloer, is nu bij AbvaKabo ingediend. Op 15 mei staat het op de agenda van de gezamenlijke vergadering van hoofdgroepbestuur en hoofdgroepvergadering Migranten om het inhoudelijk te bespreken. Overigens zijn er door de EU voor Nederland drie EQUAL-projecten binnen het terrein 'Bestrijding van racisme' goedgekeurd. In één daarvan participeert de FNV Vrouwenbond. Meer informatie op Internet: http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm

Comments