Publicaties‎ > ‎

Nieuwsbrief augustus 2002


Europese Anti-Racisme Netwerk Conferentie november 2002

In onze vorige Nieuwsbrief kondigden we het al aan. Op 1,2 en 3 november 2002 wordt te Egmond een Europese Anti-Racisme Netwerk Conferentie gehouden. De conferentie wordt door ons georganiseerd in samenwerking met TIE Netherlands, de Black Workers for Justice uit Engeland en een groep kaderleden van de Franse vakbond SUD Rail.

De conferentie is gericht op zwarte en migranten-kaderleden uit verschillende Europese landen en heeft als doel de positie van zwarte en migranten-werknemers binnen hun vakbond en bedrijf te versterken, te leren van elkaars ervaring bij de opzet en doorvoering van een gelijke-kansen-beleid en de opbouw van een Europees netwerk van zwarte en migranten-vakbondsleden te bewerkstelligen.

In Achtergronden bij de EARN-conferentie  lees je meer over de conferentie.

Kosten

TIE Netherlands is een organisatie die internationale netwerken van werknemers helpt opzetten in multinationals en binnen vakbonden. TIE heeft er hard aan getrokken om fondsen te werven voor de financiering van de EARN-conferentie. Dit is uiteindelijk gelukt en zo is de conferentie, na twee jaar voorbereidingen, toch realiteit geworden.
De fondsen zijn echter niet genoeg om de gehele conferentie te bekostigen. De accommodatie- en reiskosten komen voor rekening van de deelnemers zelf. Deze kosten zullen zij vergoed moeten krijgen van hun eigen bonden. Wij hebben de bonden daarom gevraagd om geïnteresseerde kaderleden af te vaardigen naar de conferentie en de accommodatie- en reiskosten voor hen te vergoeden.
De kosten zijn vastgesteld op € 175 per persoon, exclusief de reiskosten. In deze € 175 is inbegrepen 2x overnachting, alle maaltijden (2x ontbijt, 2x lunch, 2x diner) en de kosten voor de vergaderruimte.

Seminar Black Workers for Justice - Europe

Vier leden van EARN hebben op 29 juni jl. deelgenomen aan het eerste seminar van de Black Workers for Justice Europe (BWJ-e) in Londen. Het seminar met als titel Black Self Organisations - 'from rhetoric to reality', ging over het ontstaan, werkwijze, thema's en activiteiten van de BWJ-e. De naam Black Workers for Justice werd voor het eerst gebruikt door een groep zwarte vakbondsleden in Atlanta, het zuiden van de Verenigde Staten. Deze groep bestaat inmiddels al twintig jaar. Eén van de initiatiefnemers, Saladin Muhammad, is altijd betrokken geweest bij de initiatieven van zwarte en migranten-kaderleden in Europa om zich breder te organiseren. Engelse kaderleden hebben deze naam overgenomen en noemen zich de Black Workers for Justice - Europe. De uitgangspunten van beide groepen zijn hetzelfde: door zichzelf te organiseren en samen te werken met andere organisaties willen zij de belangen van zwarten en migranten behartigen en de problemen die er zijn ook daadwerkelijk aanpakken (en niet alleen erover praten). EARN werkt volgens hetzelfde principe en werkt ook nauw samen met deze beide groepen. De EARN-conferentie wil ertoe bijdragen dat er in veel meer Europese landen dit soort groepen (zogenaamde reference-groepen) worden opgezet en dat er op die manier een brede samenwerking door heel Europa op gang wordt gebracht wordt.

Nieuw links platform 'Keer het Tij'

In onze vorige Nieuwsbrief berichtten we over de demonstratie ¨Geef racisme geen stem¨ van Nederland Bekent Kleur. Deze demonstratie werd door de moord op Pim Fortuyn afgelast. Door alle ontwikkelingen die na de moord hebben plaatsgevonden en door de installatie van een nieuwe, rechtse, regering, hebben meer dan dertig organisaties zich gegroepeerd in een nieuw platform: 'Keer het Tij'. Ook EARN maakt deel uit van dit platform. Het platform 'Keer het Tij' stelt zich ten doel om "de belangrijkste punten van onvrede te benoemen en brede coalities te smeden die de onvrede met het regeringsbeleid zichtbaar maken. Via een proces van actie en reflectie wil het platform aantonen dat werkelijke maatschappelijke en politieke veranderingen niet alleen noodzakelijk, maar ook mogelijk zijn."
Op 29 juni vond in De Rode Hoed in Amsterdam een debat plaats over het toen pas gelanceerde regeerakkoord. Vanuit de vakbeweging was Jenneke van Pijpen (dagelijks bestuur AbvaKabo FNV) hierbij aanwezig. De eerstvolgende actie van het platform is op prinsjesdag 17 september. Op een plein in Den Haag zal een manifestatie plaatsvinden rond de diverse thema's die door de kabinetsplannen onder vuur liggen.
Check voor locatie en programma de website www.keerhettij.nl .

Uitkomst brievenactie lijsttrekkers politieke partijen

Nog even kort het resultaat (het lijkt al weer lang geleden) van onze brievenactie aan de lijsttrekkers van de politieke partijen vlak voor de verkiezingen in mei. In april van dit jaar hebben we een brief gestuurd naar alle lijsttrekkers van de politieke partijen. In deze brief vroegen we de lijsttrekkers naar hun standpunt over het bestrijden van (institutioneel) racisme. Opvallend was dat de partijen die in hun partijprogramma het meest krachtig stelling namen tegen racisme en discriminatie (VVD, SGP, CU) ons helemaal geen antwoord hebben gegeven. Van de LPF kregen we enkel een ontvangstbevestiging. CDA en Leefbaar Nederland reageerden door te wijzen op het belang van integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving. Een heel ander onderwerp naar ons idee. PvdA stuurde een kort, weinig zeggend antwoord, maar toen lag Melkert al zwaar onder vuur door de ontwikkelingen na de moord op Pim Fortuyn. De enige partijen die naar ons idee echt met een doordacht, zinnig antwoord zijn gekomen zijn de SP, Groen Links en D66. Zij gaven maatregelen aan waarvoor ze zich hebben ingezet of willen gaan inzetten.

SP: laagdrempelig meldpunt voor discriminatie op de arbeidsmarkt, sancties voor werkgevers die zich niet houden aan de wet Samen. De SP stuurde ook een nota mee waarover ze graag onze mening wilde horen.

D66: wil registratie van institutionele discriminatie zodat er beter beleid kan worden gevoerd; ze wil ook een groter budget voor de anti-discriminatiebureaus.

Groen Links: eveneens sancties op overtreden van de wet Samen (deze wet was overigens een initiatief van Groen Links); ze willen ook een algemene gedragscode tegen discriminatie op de arbeidsmarkt; stemrecht voor migranten die langer dan vijf jaar in Nederland wonen; openstelling van de dubbele nationaliteit en vrijheid voor het dragen van hoofddoekjes op school. Verder spande Groen Links zich in voor de komst van het Slavernijmonument en heeft zij een voorstel gedaan voor een landelijk dekkend netwerk van anti- discriminatiebureaus.


Comments