Publicaties‎ > ‎

Nieuwsbrief 2005/01 (april 2005)EARN bezoekt TUC Black Workers’ Conference op 15-16-17 april

Komend weekend reizen de EARN-leden Rita Mungra, Jerry Chintoe en Kenneth Cuvalay naar Southport, Engeland voor een bezoek aan de Black Workers’ Conference (van de Engelse vakvereniging TUC). Al sinds 1999 neemt EARN als gast deel aan deze conferentie van zwarte vakbondsleden. EARN heeft  al vaker over deze bijzondere conferentie bericht. Voorop bij het bezoek staat informatieuitwisseling over het vakbondswerk voor en door zwarte (kader)leden. Daarnaast worden er contacten gelegd voor kaderleden in Nederland en is er een ontmoeting gepland met partnerorganisatie Black Workers for Justice – Europe.

Stand van zaken onderzoek Afhandeling klachten racisme op de werkplek LBR/EARN

In de vorige nieuwsbrief berichtten we over het project “Afhandeling klachten racisme op de werkplek” dat EARN samen met het LBR is gestart. Inmiddels is het onderzoek in de afsluitende fase beland. Na het selecteren van de kandidaten en het houden van de interviews is nu de eindrapportage in voorbereiding.

Het project is een kleinschalig onderzoek dat inzicht moet geven in wat er gebeurt nadat mensen bij werkgever, bonden, antidiscriminatiebureaus of de Commissie Gelijke Behandeling een klacht hebben ingediend over een geval van racisme op de werkplek. Ook wordt gekeken wat mensen weerhoudt om een klacht in te dienen als zij racisme op de werkplek ervaren.

De uitkomst van het onderzoek is erg belangrijk. Zeker nu er sinds kort zowel door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als de FNV een meldlijn is ingesteld: de Meldlijn Discriminatie? Bel gelijk! en het Meldpunt Discriminatie FNV.

EARN vindt het goed dat dit soort meldpunten er zijn gekomen. De grote vraag blijft alleen wat er met de binnengekomen klachten wordt gedaan. Worden de mensen geholpen? Worden er maatregelen genomen tegen de bedrijven waarover een klacht wordt ingediend? Het onderzoek van LBR en EARN schetst een beeld hiervan.

Meer info over de meldlijnen:

Meldlijn Discriminatie? Bel gelijk!
De meldlijn van het ministerie komt voort uit Europese afspraken op het gebied van antidiscriminatiewetgeving (artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam, EARN berichtte hier eerder uitvoerig over). De meldlijn is telefonisch te bereiken op het nummer 0900-BelGelijk of 0900-235 4354  en heeft als slogan: Discriminatie? Bel gelijk! Website: www.belgelijk.nl

Meldpunt Discriminatie FNV
Het meldpunt van de FNV is te bereiken via de website www.fnv.nl/minderheden (ga links in het menu naar “Iets te melden?”). Binnen drie maanden waren bij het meldpunt al 88 ernstige klachten over discriminatie op de werkvloer binnengekomen. NB Het meldpunt van de FNV bestaat niet meer.

EARN te gast bij MTNL Magazine

Op vrijdag 24 maart jl. was Rita Mungra namens EARN te gast bij het televisieprogramma MTNL’s Magazine. MTNL betekent Multiculturele Televisie Nederland, een succesvolle multiculturele televisiezender die uitzendt in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Het gesprek ging onder andere over de stand van zaken wat betreft discriminatie en racisme op de werkvloer. De aanleiding voor de uitzending was de eerste evaluatie (na drie maanden) van het Meldpunt Discriminatie FNV.

Uit het persbericht:
Te Gast Rita Mungra: vrouw, veelzijdig, kritische kijk, ruime blik!
Presentator Ivette Forster discussieert met haar over het Europees Anti-Racisme Netwerk (EARN) en hoe het kan dat mensen nog steeds worden gediscrimineerd op hun werk!

Themabijeenkomst Een nieuw glazen plafond op 21 april a.s. te Amsterdam

Op donderdag 21 april a.s. organiseren de Visiegroep SAAMGA, De Balie en ProFor een discussiebijeenkomst in De Balie te Amsterdam. De bijeenkomst zal gaan over het 'nieuwe glazen plafond'. De uitdrukking ‘glazen plafond’ wordt meestal gebruikt in relatie tot vrouwen die moeizaam of helemaal geen werk vinden of doorstromen naar hogere functies. Ditzelfde geldt in nog sterkere mate voor migrantenwerknemers, vandaar de naam van de themabijeenkomst ‘Een nieuw glazen plafond’. Hoewel dit plafond natuurlijk niet nieuw is, is het wel nieuw dat er over het bestaan ervan wordt gesproken. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. EARN zal zelf ook vertegenwoordigd zijn en hoopt de lezers van de nieuwsbrief ook bij De Balie te zien op de 21e april.

Tijd: van 13.30 tot 17.00 uur, toegangsprijs € 8,- korting € 6,-
Meer info op de website van De Balie

EARN op het festival Rhythm against Racism

Op 27 februari werd in de Melkweg te Amsterdam tijdens het Rhythm Against Racism festival de nieuwe antiracismebeweging Samen tegen Racisme gelanceerd. Initiatiefnemer voor het festival was het platform (tevens campagne) Stop de Hetze. De directe aanleiding voor de oprichting van Stop de Hetze was de golf van haatuitingen jegens moslims die losbarstte na de moord op Theo van Gogh.

EARN-leden Rita Mungra en Farouq Tareen waren aanwezig bij het debat dat die dag gehouden werd. De publiektrekkers voor dit debat waren Anja Meulenbelt, Mohamed Rabbae, Ed van Thijn en Miriyam Aouragh. Als onderwerpen stonden centraal het asociale beleid van de huidige rechtse regering en het toenemende racisme in Nederland en de wereld.

EARN vroeg in het debat aandacht voor het feit dat racisme zeker niet alleen moslims treft, maar ook andere etnische gemeenschappen in Nederland. Ook zette EARN kanttekeningen bij het gedrag van bepaalde ‘bekende Nederlanders’ die zich nu ineens fel uitspreken tegen racisme terwijl het toch bepaald geen nieuw verschijnsel is in de samenleving.

Een kort verslag van het festival in het tijdschrift De Socialist

Debat 24 april: Na 2 oktober: hoe verder met de vakbeweging?

EARN-coördinator Kenneth Cuvalay gaat op zondag 24 april a.s. in debat met Niek Stam (FNV Bondgenoten / De Maat Is Vol), Wim Bermond (actiecomite brandweer Amsterdam) en Bart Griffioen (Internationale Socialisten). Het debat gaat over de toekomst van de vakbeweging na 2 oktober, de dag dat er ruim 300.000 mensen op het Museumplein in Amsterdam bijeen kwamen om te protesteren tegen de kabinetsplannen (Stop de afbraak – Keer het Tij). De vakbeweging hanteerde hierbij de leuze Nederland verdient beter.

Het debat is onderdeel van het Marxisme Festival dat op 22-23-24 april wordt gehouden in Amsterdam. Het festival wordt georganiseerd door de Internationale Socialisten en biedt naast debat ook muziek, film en discussie.

Marxisme Festival 2005 / zondag 24 april 14.00 uur – Plantage Doklaan
Meer info op de website van de Internationale Socialisten

Diverse arbeidsmarktinitiatieven voor migranten

Omdat EARN actief is op het terrein arbeidsmarkt voor migranten, hierbij een overzicht van enkele arbeidsmarktinitiatieven die we doorkregen. Nadrukkelijk willen we hierbij vermelden dat we geen waardeoordeel uitspreken over deze initiatieven. EARN is wel benieuwd hoe u hierover denkt, laat het ons weten!

Minister Verdonk wil meer dan honderd migranten aan een baan helpen. Zij is hierover in gesprek met een aantal multinationals; zoals Siemens en Rabobank. Iedereen die werk zoekt of mensen kent die een baan nodig hebben, kan een e-mail sturen met een CV naar
esacan@brabant.statenleden.nl  Ook stageplaatsen zijn beschikbaar.

Het CWI en NCB (www.ncbnet.nl) zullen de komende periode intensief samenwerken voor de realisatie van een samenwerkingsovereenkomst tussen het NCB en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) met als doel de instroom van migranten te realiseren op functies binnen het niveau van midden en hoger kader (schaal 10 - 14).

Hoe zal een en ander in zijn werk gaan?
Het CWI zorgt voor de werving en voorselectie van de migrantenkandidaten die bij BZK willen werken. Dit volgens de landelijke vacaturerouting van CWI.  Met deze kandidaten wordt bij NCB een intakegesprek gevoerd en hun wensen, mogelijkheden en beschikbaarheid in kaart gebracht. BZK zal de vacatures die vrij komen via NCB melden bij CWI. NCB en CWI zullen de kandidaten benaderen met de vraag of zij geïnteresseerd zijn in de functie, zo ja worden de kandidaten voorgesteld aan BZK voor de verdere selectieprocedure.

Wat vragen het CWI en NCB?
Het CWI en NCB willen graag in contact komen met geschikte en geïnteresseerde migrantenkandidaten. Als u zelf geïnteresseerd bent of mensen in uw omgeving kent, wordt u verzocht dit bericht door te sturen. Sydney Clark, projectmanager bij het NCB, is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project. Voor nadere informatie is hij bereikbaar onder telefoonnummer: 030 239 49 12. Voor de werving van cv's en voorselectie is Mitra Maleki bij CWI verantwoordelijk. Cv's kunnen via e-mail naar haar verstuurd worden. Mailadres is: mitra.malekifar@cwinet.nl Er wordt binnenkort een vacature geplaatst op de site van het CWI (www.werk.nl).

Contest ‘Inspiratie voor Integratie’
Managementcentrum De Baak initieert in samenwerking met TANNET, TANS, HIT, Forum, Vereniging Antilliaans Netwerk, New Venture en ‘The Other Network’ de Contest Inspiratie voor Integratie. Dit is een project voor biculturele hoogopgeleiden waarin zij in een competitie andere minderheden in de samenleving inspireren en motiveren.

Vijftien biculturele hoogopgeleiden krijgen de kans om een project uit te voeren waarin ze als rolmodel jongeren inspireren en motiveren. Iedere geselecteerde deelnemer krijgt € 1000 om in te zetten voor zijn of haar project. Op deze manier zal er wederzijds begrip en respect in Nederland gecreëerd worden. Business News Radio zal regelmatig aandacht besteden aan deze wedstrijd. Datzelfde geldt voor Multiculturele Televisie Nederland. De geselecteerden worden ondersteund met een leertraject van De Baak Coaching, in samenwerking met bedrijven en instanties die het initiatief sponsoren. Het beste en meest originele project zal onder meer een intensieve Baak-training aangeboden krijgen ter waarde van € 10.000 om getoonde talenten versneld te ontwikkelen. De tweede prijswinnaar mag deelnemen aan een veertiendaagse reis naar een ontwikkelingsland. De derde prijs is een zomerweekend in het hotel van De Baak in Noordwijk.

Meer informatie en aanmelden (voor 2 mei a.s.) op de website van De Baak

Comments