GACH
et Global Afrikan Congress is opgericht tijdens de African and African Descendents World Conference Against Racism in Bridgetown op Barbados in oktober 2002. Deze conferentie was weer een vervolg op de VN Wereldconferentie tegen Racisme in Durban, Zuid-Afrika 2001.

Het Global Afrikan Congress (GAC) kent een internationale, regionale en nationale structuur. Op deze pagina een kort overzicht van activiteiten van het Global Afrikan Congress - regio Europe en het Global Afrikan Congress - Nederland, met links naar relevante websites en documenten.

De schrijfwijze van 'Afrikan' is met een 'k' in plaats van een 'c'. Dit is gebaseerd op het volgende:

 • Het is de Pan-Afrikaanse spelling die in verband staat met zowel het Afrikaanse continent als de diaspora.
 • Het geeft de spelling weer van Afrika in alle Afrikaanse talen.
 • Het bevat het concept “ka”, de vitale energie die leven draagt en creert, zoals uitgedrukt in de oude Kemetische (Egyptische) leer.

World Conference Against Racism (WCAR), Durban, Zuid-Afrika 2001

Volledige naam van de conferentie: The United Nations' World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance (WCAR). De WCAR vond plaats in Durban, Zuid-Afrika van 31 augustus tot 7 september 2001.
Uit deze conferentie zijn voortgekomen een verklaring en een actieprogramma:

Website: http://www.un.org/WCAR/

Nationale verplichtingen voortkomend uit de WCAR:

African and African Descendants World Conference Against Racism, Barbados 2002

Van 2 tot 6 oktober 2002 werd in Bridgetown op Barbados de African and African Descendants World Conference Against Racism gehouden. Deze conferentie was georganiseerd als follow up van de WCAR in Durban en uitsluitend bedoeld voor Afrikanen en nazaten van Afrikanen overal ter wereld (in de diaspora).

Door meer dan 600 gedelegeerden werd besproken hoe het Program of Action van de Durban-conferentie geïmplementeerd kon worden vanuit het oogpunt van belangrijke thema's voor Afrikanen en nazaten van Afrikanen. Werkgroepen hebben voor verschillende onderwerpen concrete aanbevelingen en oplossingen geformuleerd.

De onderwerpen waren:

 • Herstelbetalingen - en activiteiten
 • Globalisatie
 • Economische en maatschappelijke ontwikkeling
 • Gezondheidszorg en milieu
 • Hervorming van politie en juridische en strafrechterlijke systemen
 • Religie, kunst, cultuur en spiritualiteit
 • Jongerenprogramma's en -initiatieven
 • Gender-gebaseerde ontwikkelingen
 • Nationaal, regionaal en internationaal overzicht
 • Media
 • Arbeidsmarkt
 • Dekolonisatie

Belangrijkste uitkomsten van de conferentie:

 • Er werd een Global Afrikan Congress ingesteld dat als orgaan optreedt voor de Afrikaanse en Pan-Afrikaanse gemeenschap. Het Congres zal deskundig en technisch advies geven, middelen leveren en op termijn uitgroeien tot een wereldwijde belangenbehartiger en discussieleider.

 • Binnen het Global Afrikan Congress werd een regionale en nationale structuur opgezet. De regio's betreffen: Afrika, Europa, Azië/Oceanië, Zuid- en Centraal-Amerika, het Caraïbisch gebied en Canada/Verenigde Staten. Per land worden verder nog werkgroepen opgericht die zich over speciale thema's zullen buigen.

 • Als vertegenwoordigers in het Congres werden gekozen voor Europa: Esther Stanford (Engeland) en Barryl Biekman (Nederland).

 • Per regio en per land worden bijeenkomsten georganiseerd om verder te praten over de implementatie van de verschillende actiepunten die uit de conferentie zijn gekomen.

The Bridgetown Protocol: het officiële rapport van de conferentie.

Activiteiten Global Afrikan Congress International

 • Global Afrikan Congress Constitutional Conference, Paramaribo Suriname, October 1st - 6th, 2004
  Meer informatie

Website: http://www.globalafrikancongress.com/

Activiteiten Global Afrikan Congress - region Europe

 • European Regional Afrikan Family Gathering 3-5 October 2003 Rotterdam en Den Haag
  Van 3 tot 5 oktober 2003 vond in Rotterdam en Den Haag een Europese Family Gathering plaats van het Global Afrikan Congress regio Europa.
  Lees het persbericht
  Lees de resoluties

 • Preparatory Afrikan Family Meeting 25-27 June 2004 Berlin
  Voorbereiding op de wereldconferentie van het Global Afrikan Congress in Suriname (oktober 2004) en het bespreken van de status van de implementatie van
  • Bridgetown Protocol
  • Rotterdam Report and the National GAC Chapters
  • Durban Draft in relatie tot de Nationale Actieplannen

Website: http://globalafrikancongress.europanet.nl

Activiteiten Global Afrikan Congress - Nederland

 • Family Gathering 21 en 22 maart 2003 Den Haag
  Op 21 en 22 maart 2003 heeft de Nederlandse afdeling van het Global Afrikan Congress een tweedaagse "familie"-bijeenkomst georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was om informatie te verschaffen en te beraadslagen hoe de belangen van Afrikanen en Afrikanen in de diaspora (van Suriname, Aruba, Antillen) in Nederland moeten worden behartigd. Zo'n veertien organisaties waren bij de organisatie van de "familie"-bijeenkomst betrokken

 • Aanbieden petitie 'Afschaffing Zwarte Piet' aan Tweede Kamer 25 november 2003
  Op 25 november 2003 is door een delegatie van het Global Afrikan Congress Nederland een petitie aangeboden aan een delegatie van vier Tweede Kamerleden. Woordvoerder was Iwan Leeuwin. In de petitie wordt het Nederlandse kabinet en de Eerste en Tweede Kamer opgeroepen om actie te ondernemen ten aanzien van tradities die elementen bevatten die racisme bevorderen en de zwart Afrikaanse en in de diasporagemeenschap schade toebrengen (de Nederlandse Sinterklaasviering met zwarte pieten). Nederland is overigens het enige land ter wereld samen met Vlaams-België waar het Sinterklaasfeest wordt gevierd met zwarte pieten erbij.
  Lees het persbericht. Er is ook een filmpje gemaakt over de achtergronden van de sinterklaasviering.

 • Mini-conferentie Haïti 25 januari 2004 in Den Haag
  Deze conferentie was één van de solidariteitsbijeenkomsten die over de hele wereld gehouden werden om te herdenken dat Haïti 200 jaar geleden zijn onafhankelijkheid afdwong. Ook werd met de bijeenkomst het verzoek aan de Franse regering ondersteund voor restitutie en schadeloosstelling van de ex-slavenhouders in het kader van 'reparations'.

 • Bezinningsbijeenkomst 21 maart 2004 in Amsterdam
  Georganiseerd in samenwerking met het Landelijk Platform Slavernijverlden (LPS): statements, overwegingen, vragen en debat over onder meer de onderwerpen: Haiti, het Nationale Actieplan tegen racisme en de relatie met het 'reparation'- vraagstuk, de betekenis van het Nationaal Herdenking Slavernijmonument en het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis. de bijeenkomst stond in het teken van 21 maart de VN Anti-racisme dag ter nagedachtenis van de slachtoffers van het geweld in Sharpeville, Zuid-Afrika op 21 maart 1960.

 • Voorbespreking Nationaal Actieplan tegen Racisme (NAP-NL/anti-racisme) 10 april 2004
  Georganiseerd in samenwerking met het Landelijk Platform Slavernijverlden (LPS) in het NH Tropenhotel te Amsterdam.

 • Aanbieden petitie aan voorzitter van de vaste commissie voor justitie op 14 april 2004
  De petitie is opgesteld omdat het Nationale Actieplan tegen Racisme Nederland (NAP-NL/anti-racisme) niet conform de afspraken is die zijn gemaakt op de Wereldconferentie tegen Racisme te Durban in 2001. Onderwerpen die op de WCAR en in het voortraject aan de orde zijn gekomen, zoals het slavernijverleden zijn niet in het NAP-NL terug te vinden. Ook wil het GAC een waarheidscommissie instellen om de effecten van dit verleden moet onderzoeken.

 • Mini-conferentie 22 mei 2004
  Georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) in het NH Tropenhotel Amsterdam en gericht op de achterban: Afrikanen en Afrikanen in diaspora (Afrikaanse Surinamers, Antillianen en Arubanen). Onderwerpen waren onder meer: het Nationaal Actieplan tegen racisme in relatie tot NiNsee, plan van aanpak 1 juli Nationale Herdenkingsdag Afschaffing Slavernij 1863, 'reparations' (herstelbetalingen en restauratie).

 • Bezinningsbijeenkomst en debat op 22 augustus 2004 te Amsterdam
  Thema van deze dag was "Emancipatie in relatie tot (zelf)reparatie, solidariteit en eenheid": biedt de Nederlandse samenleving voldoende ruimte om vrij te zijn of zijn we bang om vrij te zijn? De bijeenkomst werd georganiseerd ter gelegenheid van de Internationale dag ter herdenking van de Transatlantische Slavenhandel en Slavernij.

Website: http://globalafrikancongress.goholland.nl

Nationaal Actieprogramma tegen Racisme Nederland (NAP-NL/anti-racisme)

De aan de WCAR deelnemende landen, waaronder Nederland, hebben zich verplicht een Nationaal Actieprogramma tegen Racisme op te stellen. Dit is gebeurd onder coordinatie van de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van het ministerie van Justitie.

Het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) is gevraagd de adviezen van Nederlandse non-gouvernementele organisaties (NGO's) te coördineren.

Het Nationale Actieplan tegen Racisme is op 19 december 2003 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bevat vier thema's: verbetering van de leefomgeving, gelijke behandeling op de arbeidsmarkt, bewustwordingsactiviteiten en een betere stroomlijning in samenwerking en infrastructuur. Op 14 april 2004 is het behandeld in de Tweede Kamer.

Behalve de petitie van het GAC - Nederland hebben ook EARN en het LBR gereageerd op de wel zeer magere invulling van het actieplan. Er is weinig terug te vinden van de bijdragen die de verschillende NGO's aan het actieplan hebben geleverd (zie ook het Persbericht LBR van 5 maart 2004).

Comments