Over EARN‎ > ‎

Geschiedenis

De eerste ideeën voor de opzet van een Europees Anti-Racisme Netwerk zijn ontstaan onder zwarte en migranten- vakbondskaderleden tijdens een TIE- Conferentie in Keulen in maart 2000. Het initiatief is verder besproken tijdens de TUC Black Workers' Conference in Engeland in april 2000. Kaderleden van verschillende bonden uit Europa hebben hier met elkaar over het belang van een dergelijk netwerk gesproken.

Na enkele tussentijdse contacten met verschillende initiatiefnemers is besloten tijdens een bijeenkomst in Parijs voorbereidingen te treffen voor een Europese Anti- Racisme Netwerk conferentie. Tijdens deze voorbereidingsbijeenkomst (in oktober 2000) werd overeenstemming bereikt over de doelstelling en de inhoud van de conferentie. Het probleem was echter de financiering van het geheel. Alle deelnemers hebben zwaar gelobbyd binnen hun bonden voor een financiële bijdrage aan de conferentie, maar allemaal zonder resultaat. Bonden staan huiverig tegenover initiatieven van kaderleden en het onderwerp anti-racisme is niet populair.

Tijdens een tweede voorbereidingsbijeenkomst in januari 2001 in Amsterdam is het programma verder ingevuld en is er opnieuw gezocht naar mogelijkheden voor financiering. Om de contacten efficiënt te laten verlopen, werd tevens afgesproken dat per land een reference-groep (van migranten- kaderleden) ingesteld zou worden die de contacten met elkaar gaat onderhouden. EARN is de reference-groep in Nederland. Voor Engeland is de reference-groep de Black Workers for Justice - Europe (BWJ-e), waarin leden van de TUC Race Relations Commitee (belangenorgaan voor zwarte en migrantenleden binnen de vakfederatie TUC) actief zijn betrokken. BWJ-e houdt zich  onder meer bezig met informatie verspreiden en ondersteuning bieden aan zwarte en migranten-werknemers binnen Europa. Ook zijn zij begonnen met het begeleiden van vakbonden bij gevallen van rassendiscriminatie op de werkplek.

Uiteindelijk is de financiering voor de conferentie rondgekomen en is de Europese Anti-Racisme Netwerk Conferentie op 1,2 en 3 november 2002 een feit geworden. Tijdens de conferentie is (onder meer) besproken hoe het Europees Anti-Racisme Netwerk verder uitgebreid kan gaan worden
Comments